O nas


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „NASZ BEZPIECZNY ŚWIAT” (typu D)

ul. Odolańska 6/8
02-560 Warszawa
tel. 799-032-059
email: sdsnaszbezpiecznyswiat@gmail.com

Jesteśmy pierwszym w Warszawie ŚDŚ typu D dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wspieramy 12 takich osób.

W naszym ŚDŚ organizujemy dla naszych uczestników różnorodne treningi i terapie, aby ich uaktywnić, dać trochę szczęścia i szanse na dalszy rozwój. Stworzyliśmy placówkę, która jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, gdzie uczestnicy czują się akceptowani. 

 

Nasze Cele         

  • Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych, dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
  • Prowadzenie, w ramach realizacji celów statutowych, szkoleń i kursów o charakterze niedochodowym.
  • Podejmowanie działalności  informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym i służącej realizacji celów statutowych.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej o charakterze niedochodowym przeznaczonej dla Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie wszelkiej aktywności Osób z Niepełnosprawnościami oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów w tym zatrudnienie asystenta wspierającego Osobę z Niepełnosprawnościami.
  • Podejmowanie inicjatyw o charakterze systemowym i legislacyjnym w obszarze zainteresowania Fundacji.
  • Współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
   Fundacja na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnościami 
      „Nasz Bezpieczny Świat”

Deklaracja Dostępności 

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „Nasz Bezpieczny Świat” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa fundacji „Nasz Bezpieczny Świat”.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-10.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest MARYLA OCHIMOWSKA-TEPERsdsnaszbezpiecznyswiat@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 799032059 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.