O nas


     Nasze Cele                      

  • Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia i placówek całodobowego wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie dla tych, dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.
  • Prowadzenie, w ramach realizacji celów statutowych, szkoleń i kursów o charakterze niedochodowym.
  • Podejmowanie działalności  informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym i służącej realizacji celów statutowych.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej o charakterze niedochodowym przeznaczonej dla Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie wszelkiej aktywności Osób z Niepełnosprawnościami oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
  • Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów w tym zatrudnienie asystenta wspierającego Osobę z Niepełnosprawnościami.
  • Podejmowanie inicjatyw o charakterze systemowym i legislacyjnym w obszarze zainteresowania Fundacji.
  • Współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
   Fundacja na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnościami 
      „Nasz Bezpieczny Świat”