CELE NASZEJ FUNDACJI


1.Głównym Celem naszej Fundacji jest prowadzenie placówki dziennego wsparcia o charakterze terapeutycznym w Warszawie na Mokotowie dla 10 dorosłych osób z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, w tym z Niepełnosprawnością Intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. TERAPEUTYCZNY OŚRODEK „NASZ BEZPIECZNY ŚWIATprowadzony na ulicy  Odolańskiej 6/8.

Realizacja zadania jest współfinansowana przez M. ST. WARSZAWA.

2.Drugim naszym zadaniem jest utworzenie i prowadzenie placówki całodobowego pobytu dla takich osób.

     

 

3.Działanie w ramach rehabilitacji społecznej na rzecz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie tych, które ukończyły edukacje przewidzianą w systemie i dla których nie ma dostępnych propozycji aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki. 

Wszechstronna pomoc Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi oraz ich rodzinom, opiekunom i z pracującymi z nim specjalistami.

Działanie na rzecz wyrównania szans osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Orzecznictwo na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, ich rodzin oraz ich opiekunów.