Darowizny pieniężne:
Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”
ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok.25
02-598 Warszawa
numer konta do darowizn:
16 1020 1169 0000 8102 0246 6357
tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Inne formy wsparcia:
Darowizny rzeczowe na rzecz fundacji
Biznes odpowiedzialny społecznie