Darowizny na rzecz Fundacji


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,lecz przez to,kim jest;nie prze to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                Darowizny pieniężne:

                       Fundacja na Rzecz Osób                 

   z Niepełnosprawnościami

„Nasz Bezpieczny Świat”

ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok.25

02-598 Warszawa

numer konta do darowizn:

16 1020 1169 0000 8102 0246 6357

darowizna na cele statutowe fundacji

 

Inne formy wsparcia:
Darowizny rzeczowe na rzecz fundacji
Biznes odpowiedzialny społecznie