GŁÓWNYM CELEM NASZEJ FUNDACJI JEST PROWADZENIE PLACÓWKI DZIENNEGO WSPARCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM W WARSZAWIE NA MOKOTOWIE DLA 10 DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. TERAPEUTYCZNY OŚRODEK „NASZ BEZPIECZNY ŚWIAT” PROWADZIMY NA ULICY ODOLAŃSKIEJ 6/8. REALIZACJA ZADANIA JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ M. ST. WARSZAWA.

DRUGIM NASZYM ZADANIEM JEST UTWORZENIE I PROWADZENIE PLACÓWKI CAŁODOBOWEGO POBYTU DLA TAKICH OSÓB.

Zapraszamy na FB: https://www.facebook.com/fundacjanaszbezpiecznyswiat

Cele naszej fundacji

  1. Działanie w ramach rehabilitacji społecznej na rzecz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, szczególnie tych, które ukończyły edukacji przewidzianą w systemie i dla których nie ma dostępnych propozycje aktywności, rehabilitacji, terapii i opieki.

  2. Wszechstronna pomoc Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi oraz ich rodzinom, opiekunom i z pracującym z nim specjalistom.

  3. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

  4. Rzecznictwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, ich rodzin oraz ich opiekunów.